PROJE GELİŞTİRME MİMARİSİ

01 PROJE ÇALIŞMALARI /PROJE ANALİZİ

Şirketler uzun vadeli başarı için çevrelerini ve mevcut gelişim trendlerini sürekli olarak analiz etmelidir. Stratejik rekabette avantaj yakalama fırsatlarını görmenin ve potansiyel riskleri zamanında fark etmenin tek yolu ise başlangıç aşamasından itibaren tutarlı ve pazar odaklı bir yaklaşım izlemekten geçer.

Bu proje geliştirme aşaması aşağıdaki faaliyetlerden oluşur:

• Saha denetimi
• Proje alanının incelenmesi
• Potansiyel analizi, SWOT analizi, Benzersiz Satış Teklifinin belirlenmesi
• Stratejik uyum ve vizyonun oluşturulması