BAŞARIYA GİDEN YOL

04 KONSEPT ANA PLANI

Uygulama aşamasının içeriği belirlendikten sonra Input çeşitli genel konseptler sunar. Sonrasında ise ölçekli bir ana plan hazırlanarak başlıca uygulama adımları geliştirilir. Bu adımlar, projenin detaylı olarak hayata geçirilmesi açısından temel teşkil eder.

Bu proje geliştirme aşaması aşağıdaki faaliyetlerden oluşur:

• Ölçekli yüzey planı şeklinde ana plan hazırlanması
• Tasarımlar / taslaklar hazırlanması
• Tüm çalışmaların listelenmesi
• İşlerin nicel olarak tanımlanması
• Planlanan çalışmalar için brüt maliyet tahmini