BAŞARIYA GİDEN YOL

06 DETAYLI PLANLAMA VE TEKLİFLERİN ALINMASI

Projenin bu aşamasında, uygulamaya başlanması için gerekli tüm çalışmalar yürütülür. Tüm uygulama fikirleri etraflıca geliştirilir, uygun üretici/tedarikçiler aranır, teklifler toplanır ve fonksiyonel detaylar ile tasarım detayları netleştirilir.

Bu proje geliştirme aşaması aşağıdaki faaliyetlerden oluşur:

• Ölçekli genel planın yapılması
• Etkinlik imkanları için ölçümler yapılması
• Tekliflerin alınması
• Teklif verme (açık artırma) için proje verilerinin sağlanması