BAŞARIYA GİDEN YOL

02 KREATİF KONSEPT

Konsept aşamasında, yeni fikirler ortaya koyulması için belirli hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülür. Bu süreçte Input, farklı kaynaklarda halihazırda bulunan fikirleri ve yaklaşımları toplarken, çeşitli yaratıcı yöntemler izlenerek çözüme ilişkin yeni fikirler, öneriler ve yaklaşımlar ortaya konur.

Bu proje geliştirme aşaması aşağıdaki faaliyetlerden oluşur:

• Proje alanının yapılandırılması
• Sunulacak hizmetlerin içeriğinin tasarlanması
• Konsept / sunulacak hizmetler için temalar oluşturulması
• Örnek resimler veya eskizler ile sunum yapılması
• Temel çevre (ortam) planlaması
• Çevresel ve mekansal uyumluluğun değerlendirilmesi
• Sunulacak hizmetlerin farklı hedef kitleler ve/veya tematik alanlar açısından dengeli olup olmadığının değerlendirilmesi
• Kreatif konseptlerin aşamalarına yönelik öneriler