BAŞARIYA GİDEN YOL

03 KREATİF KONSEPT AŞAMASINDA ORTAYA KOYULAN FİKİRLERİN HANGİLERİNİN KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ATÖLYE ÇALIŞMASI

Başka kaynaklardan alınan ve bulunan tüm fikirler, farklı alanlardan yöneticilerden ve uzmanlardan oluşan disiplinlerarası bir komite ve müşteri tarafından sistematik bir şekilde değerlendirilerek seçilir veya değiştirilir. En parlak fikirler ise proje sürecinde hayata geçirilir.

Bu proje geliştirme aşaması aşağıdaki faaliyetlerden oluşur:

• Fikirlerin müşteriler ile birlikte, potansiyel uygulama yolunda tüm faktörler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesine yönelik çevik atölye çalışmaları.
• Hayata geçirilecek fikirlerin seçilmesi
• Asıl planın ve genişletme aşamalarının belirlenmesi